สถานที่จัดประชุมและการเดินทาง

ชั้น 5 อาคาร พลเอกสำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ที่พัก

เป็นข้อแนะนำเพียงเท่านั้น ผู้จัดไม่รับจองให้ในทุกกรณี

ภายในมหาวิทยาลัย
มีบริการถไฟฟ้ารับ-ส่งจากที่พักไปที่ประชุม (ตามเวลา)

วนาเวศน์ (มีเฉพาะแบบเตียงคู่)
Website : http://asset.mfu.ac.th/residence.php
Email: wanawes@mfu.ac.th
Tel: 0-5391-7899

วนาศรมรีสอร์ท
Website : http://www.wanasom.com
Email: wanasom@mfu.ac.th
Tel:0-5360-3600

ภายนอกมหาวิทยาลัย

โรงแรมวิลาชา (ห่างจากมหาวิทยาลัยประมาณ 15 กิโลเมตร)
ข้อมูลติดต่อ : วิลาชา เชียงราย เลขที่ 399/1 หมู่ที่ 4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
Tel: 053-601491, 053-601492, 084-378-710-5 https://www.facebook.com/wilacha.cr/

โรงแรมบ้านอยู่เย็น (ห่างจากมหาวิทยาลัยประมาณ 9 กิโลเมตร)
ข้อมูลติดต่อ 128 ม.1 บ้านป่าห้า ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร. 094 601 4076 https://www.facebook.com/yooyenhome/

โรงแรมวังคำ (อยู่ในตัวเมือง ห่างจากมหาวิทยาลัยประมาณ 22 กิโลเมตร)
ข้อมูลติดต่อ 869/90 ถนนพิมาวิพัท อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร 053 711 800 http://www.wangcome.com/index.html

โรงแรมเวียงอินทร์ (อยู่ในตัวเมือง ห่างจากมหาวิทยาลัยประมาณ 22 กิโลเมตร)
ข้อมูลติดต่อ 893 ถ. พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5371-1533 - โทรสาร: 0-5371-1877 อีเมล์: wianginn@ksc.th.com.
http://www.wianginn.com/

โรงแรมภูฟ้าวารี (อยู่หน้ามหาวิทยาลัย)
ข้อมูลติดต่อ 888 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-912-333, 097-979-9296E-Mail: phufawaree@gmail.com
http://www.phufawaree.com/th

การเดินทาง

การเดินทางไป-กลับสนามบิน

  1. ใช้บริการรถแท็กซี่สนามบิน อ่านรายละเอียดที่ แท็กซี่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
    หรือ ติดต่อศูนย์แท็กซี่เชียงราย โทร. 053-793555

การเดินทางไป-กลับระหว่างที่พักและที่ประชุม

  • พักภายในมหาวิทยาลัย (วนาเวศน์และวนาศรม)
    มหาวิทยาลัยมีบริการรถซาฟารีรับ-ส่งตามจุดต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
  • โรงแรมอิ่นๆ
    ใช้บริการรถแท็กซี่ ติดต่อศูนย์แท็กซี่เชียงราย โทร.053-793555